Sveriges inköpschefsindex för industrin minskade mer än väntat i februari (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering med kommentarer från Nordea)

Sveriges inköpschefsindex för industrin minskade mer än väntat i februari.

Industriindexet sjönk till 58,6 i februari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 62,0. Nivån är den lägsta på 17 månader. Föregående månads utfall reviderades till 62,2 från preliminärt 62,4.

En siffra över 50 indikerar expansion.

”Den nedåtgående trenden i inköpschefsindex stärker bilden av en avsvalnande svensk industrikonjunktur. Samtidigt utmanas industrin av en ökad geopolitisk osäkerhet i och med den ryska invasionen av Ukraina med risk för negativa effekter på tillväxten och på företagens produktionsplaner”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank

Han fortsätter:

”Prisökningar från leverantörsledet är fortsatt utbrett även om index för leverantörernas
rå- och insatsvarupriser sjönk i februari för fjärde månaden i rad till 83,0. Förutom stigande rå- och insatsvarupriser kan kronförsvagningen bidra till fortsatt höga producentprisökningar de närmaste månaderna”.

Order minskade till den lägsta nivån som noterats sedan i juli 2020, enligt Nordea. Nivån är dock fortsatt bra, enligt storbanken.

Föregående månads utfall var 62,4.

Nordea pekar på att avmattningen inleddes redan före pandemin och storbanken spår att PMI kommer att fortsätta att minska framöver.

Sverigefebruari, 2022Konsensusjanuari, 2022Inköpschefsindex för industrin58,662,062,4Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons