Svenska näringslivet bjöd på oförändrad lönsamhet i i första kvartalet

Publicerad

Rörelseresultatet i det svenska näringslivet ökade med 1,8 procent i det första kvartalet, mätt som årstakt. Det framgår av SCB-rapporten Ekonomisk statistik på kvartal.

Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent, en uppgång med 0,1 procentenheter.

– Lönsamheten inom näringslivet minskade kraftigt under 2023 och resultatet för det första kvartalet i år indikerar att lönsamheten har stabiliserats på denna lägre nivå. Rörelsemarginalen var i princip oförändrad jämfört med motsvarande kvartal i fjol, säger Sebastian Rask, samordningsansvarig för Ekonomisk statistik på kvartal.

De fasta bruttoinvesteringarna ökade med 18,6 procent medan lageromslaget uppgick till -14,2 miljarder kronor, samtliga i löpande priser. Förädlingsvärdet steg med 1,5 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Produktionen minskade med 0,9 procent och förbrukningen minskade med 2,1 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons