Svenska exporten av krigsmateriel steg drygt 20 procent under 2021

Publicerad

Den svenska exporten av krigsmateriel steg med drygt 20 procent till drygt 20 miljarder kronor under 2021, skriver Inspektionen för strategiska produkter, ISP, i ett pressmeddelande.

ISP uppger att försäljningen av det luftburna radarsystemet Global Eye till Förenade Arabemiraten återigen får ett mycket stort genomslag i statistiken. Vid sidan av denna affär gick den absoluta merparten av exporten till mottagare inom EU och till andra samarbetsländer.

– Att den svenska krigsmaterielexporten ökar kan tydligt kopplas ihop med den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden. Framför allt europeiska länder, inklusive Sverige, avsätter större medel för materielanskaffning än tidigare, säger ISP:s generaldirektör Carl Johan Wieslander.

Exporten till Förenade Arabemiraten uppgick till 7,5 miljarder kronor följt av USA som köpte material för 2,9 miljarder och Brasilien 2,2 miljarder.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons