Sun4Energy ökar omsättning och rörelseresultat

Publicerad

Solcellsbolaget Sun4Energy redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 62,3 procent till 103,2 miljoner kronor (63,6).

Rörelseresultatet blev 9,2 miljoner kronor (7,5), med en rörelsemarginal på 8,9 procent (11,8).

Resultatet före skatt var 8,4 miljoner kronor (7,1).

Resultatet efter skatt blev 8,4 miljoner kronor (-1,7).

Resultat per aktie uppgick till 0,59 kronor (-0,89).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 12,3 miljoner kronor (-1,2).

Likvida medel uppgick till 22,9 miljoner kronor (21,2).

Bolaget meddelar att man under första halvåret 2024 planerar för att ta fram nya finansiella mål och hållbarhetsmål.

Vd Klas Zetterman uppger att bolaget fått en bra start på året för den nya koncernen.

”Samgåendet mellan Sun4Energy Group och Niutech Group genomfördes i november 2023 genom att Sun4Energy via en apportemission förvärvade samtliga aktier i Niutech. Affären gjordes därmed utan tagande av förvärvslån, vilket stärker koncernen finansiellt. Samgåendet motiverades av synergier som ökad effektivitet och lönsamhet”, skriver han.

Sun4Energy, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning103,263,662,3%
Rörelseresultat9,27,522,7%
Rörelsemarginal8,9%11,8%
Resultat före skatt8,47,118,3%
Nettoresultat8,4-1,7
Resultat per aktie, kronor0,59-0,89
Kassaflöde från löpande verksamhet12,3-1,2
Likvida medel22,921,28,0%

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire

Annons