Sun4Energy förvärvar bolag som omsätter 8,6 miljoner kronor

Publicerad

Solcellsbolaget Sun4Energy ska förvärva 100 procent av aktierna i Atum Energi som är en installatör av solceller i Helsingborg. Affären uppgår till cirka 7,5 miljoner kronor exklusive tilläggsköpeskilling Det framgår av ett pressmeddelande.

Atum Energi omsatte under 2021 cirka 8,6 miljoner kronor med ett ebitda-resultat om cirka 52 000 kronor, enligt Sun4Energy. Under 2022 beräknas bolaget nå en omsättning på över 14 miljoner kronor.

I köpeskillingen ingår en kontant del om cirka 2,24 miljoner kronor samt en aktiedel i form av nyemitterade aktier i Sun4Energy till ett värde om cirka 5,23 miljoner kronor. Vederlagsaktierna kommer vara föremål för en lock-up period om tolv månader efter tillträdet.

Förvärvet innebär att koncernen stärker sin närvaro i Skåne med omnejd inom installationer av solenergi och elbilsladdning.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons