Subsea 7 bommade förväntningarna

Publicerad

Norska riggoperatören Subsea 7 nådde inte upp till marknadens förväntningar.

Omsättningen steg 34,6 procent till 1 365 miljoner dollar (1 014). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 450.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 143 miljoner dollar (165), väntat 148,6, med en justerad ebitda-marginal på 10,5 procent (16,3). Resultatet efter skatt blev 4 miljoner dollar (-103).

Orderstocken uppgick till 7 212 miljoner dollar (6 214).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1 norsk krona per aktie. Subsea 7 föreslås också återköpa egna aktier för 70 miljoner dollar.

Subsea 7 spår att omsättningen för helåret 2022 i stort sett blir i linje med 2021. Justerat ebitda- och nettoresultat väntas vara i linje eller något högre än 2021. Subsea 7 är av den fasta uppfattningen att marknaden är under återhämtning och företaget upplever en stor offertaktivitet och tecken på en förbättrad prisbild. Bolaget är övertygade om att den starka pipelinen av prospekt kommer att materialiseras i nya order under året.

Subsea 7, MUSDQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020FörändringNettoomsättning1 3651 450-5,9%1 01434,6%EBITDA, justerat143148,6-3,8%165-13,3%EBITDA-marginal, justerad10,5%10,2%16,3%Nettoresultat4-103Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons