Styrelseledamöter i Media and Games Invest har erhållit aktier som varit spärrade

Publicerad

Spel- och mediebolaget Media and Games Invests styrelseledamöter Elizabeth Para och Tobias M. Weitzel har ökat sina innehav i bolaget med 707 292 respektive 684 500 aktier efter utgången av ett lock-up-avtal för MGI-aktierna, som de erhöll vid försäljningen av aktierna i Gamigo tilll MGI. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktierna emitterades redan i början av 2020 när Gamigo förvärvades av MGI. Aktierna som Elizabeth Para och Tobias M. Weitzel nu har erhållit har legat på en spärrad depå under lock-up perioden som nu löpt ut. Därför kommer det inte att ske någon ytterligare ökning av aktiekapitalet eller någon ytterligare utspädning av aktieägandet på grund av denna transaktion som ägde rum redan 2020.

Elizabeth Para äger nu 1,51 miljoner aktier och Tobias M. Weitzel äger 1,21 miljoner aktier i
Media and Games Invest.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons