Strand Småbolagsfond minskade 6,45 procent i februari – fokus på geopolitisk risk en tid framöver

Publicerad

Fonden Strand Småbolagsfond minskade 6,45 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,65 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att Rysslands invasion av Ukraina i dagsläget överskuggar allt annat och att man förfäras över den humanitära katastrof kriget leder till. Om man tittar på de finansiella marknaderna menar förvaltaren att utvecklingen i Ukraina förmodligen kommer vara den viktigaste faktorn ytterligare en tid framöver.

”Förutom fruktansvärda konsekvenserna för Ukrainas invånare så har invasionen konsekvenser för världsekonomin på flera plan. EU, USA, Japan och ytterligare ett antal länder har infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland som redan nu är rejält kännbara och har fått befolkningen i Ryssland att rusa till bankomaterna för att ta ut sina pengar, men det får också konsekvenser för oss själva. Det stryper tillgången på rysk gas och olja och driver därmed upp marknadspriserna på dessa råvaror. Oljebristen kan leda till att vi i Europa kan tvingas införa ransonering av fordonsbränsle”, skriver förvaltaren.

Energibristen i Europa kan leda till högre inflation, men samtidigt förväntas centralbankerna att agera med lättare åtstramningar än vad man tidigare förväntat sig för att inte sätta ytterligare press på ekonomin. Förvaltaren menar att detta framförallt gynnar tillväxtföretag inom mjukvara då de är mindre beroende av varuförsörjning. Även gruvbolag spås gynnas av detta marknadscenario.

Fonden har successivt minskat risknivån i portföljen sedan årsskiftet.

”Eftersom vi inte kan veta vilket utfall det blir måste dock åtgärderna vara balanserade. En missad uppgång är också en betydande kostnad. Risken är alltid att man då stressas att köpa när det är dyrt och sedan följer med i nästa börsfall. Det är egentligen efter en lång uppgång som risken är som störst och när det faller som det dyker upp möjligheter”, avslutar förvaltaren.

Främsta positiva bidragsgivare till fondens utveckling under månaden var Veoneer och IAR Systems.

I den negativa vågskålen fanns Enea, Haldex och Kjell Group.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Profoto, Green Landscaping, Veoneer, Evolution och Xvivo Perfusion. Aktievikten uppgick till 72,6 procent.

Strand Småbolagsfond, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-6,45Index MM, förändring i procent-6,65

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons