Strand Företagsobligationsfond ökade 0,24 procent i juni – svenska kronan i fokus

Publicerad

Fonden Strand Företagsobligationsfond ökade 0,24 procent i juni vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,12 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Mari Fors Rhenman och Carl Johan Lagercrantz.

Inledningsvis skriver förvaltaren att juni har inneburit en intensiv period för större bolag med god kreditkvalitet. De har nyttjat det fönster som varit öppet fram till nu och emitterat obligationer.

”På high yield marknaden har vi sett några större transaktioner från bolag som Intrum och Storskogen. I Intrums fall handlade det om att refinansiera en obligation som förfaller nu i början av juli. Storskogen valde att redan nu refinansiera sin obligation som skulle förfalla om först ett år. För fondens del var det väldigt lyckosamt då vi hade köpt på oss av just denna obligation som refinansierades sedan en tid tillbaka till en betydligt lägre kurs än vad som bolaget sedan köpte tillbaka den på”, skriver förvaltarna.

Vidare skriver förvaltarna att Fed brutit en 15 månader lång trend av höjningar av styrräntan vid varje räntemöte. Dock menar centralbankens ordförande Jerome Powell att marknaden kan förvänta sig ytterligare höjningar under året. Till skillnad från den amerikanska marknaden har Europa överraskat och adresserat att Bank of England och Norges bank höjde styrräntan med 50 punkter.

”I England har inflationen överraskat på uppsidan samtidigt som man ser en oväntat stark arbetsmarknad. Norges Bank har på samma sätt som Sveriges Riksbank haft problem med en svag valuta. Räntehöjningen om 50 punkter i Norge fick dock den norska kronan att stärkas”.

Svenska riksbanken höjde som väntat räntan med 25 punkter trots att det fanns en liten chans att den skulle höjas med 50 punkter likt Norges Bank och Bank of England. Riksbanken meddelade även att man avser att köpa 100 miljarder svenska kronor för att skydda valutareserven. Trots detta syntes ingen förstärkning av den svenska kronan.

”Problemet är att svenska fastighetsbolag får det tuffare för varje räntehöjning som sker. Dyrare finansieringskostnad samtidigt som hyror inte hänger med upp för att kompensera för detta. Utländska investerare är oroliga för svenska fastighetssektorn med SBB i spetsen. Gissningsvis dras paralleller mot krisen på 90-talet där bankerna fick problem med allt för aggressiv utlåning mot sektorn. Vår bedömning är att bankerna i Sverige är väl rustade och dragit lärdom av problemen som uppstod vid 90-talskrisen”

Fondens allokering är störst mot marknadsrisk, följt av likviditet och high yield. Marknadsrisken står för 70 procent av exponeringen, medan likviditet står för 17 procent och high yield står för 13 procent.

Strand Företagsobligationsfond, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,24
Index MM, förändring i procent-0,12

Linus Melin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons