Storebrand Grön Obligation ökade 1,29 procent i november – investerat i grön obligation från Jernhusen

Publicerad

Fonden Storebrand Grön Obligation steg 1,29 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,02 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,39 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,83 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Helena Lindahl och Johan Hedengren.

Inledningsvis skriver förvaltarna att ryktet om att obligationsmarknaden skulle var död är överdrivet. Istället menar man att det är just när denna typ av nyheter kommer som allt ofta vänder till det bättre. Under månaden har långräntorna handlats ner kraftigt, både globalt och i Sverige. Den svenska tioåringen har sjunkit cirka 50 punkter. Detta trots att Riksbanken höjde räntan med 0,75 punkter.

Primärmarknaden kom igång ordentligt under november både i euro och i svenska kronor, där framförallt industri och bank utnyttjat det starka biddet i marknaden. Euromarknaden överraskade positivt upp och har spreadat ihop kraftigt.

Gällande aktiviteten i fonden har man investerat i en av det statligt ägda Jernhusens gröna
obligationer. Jernhusen har uppdaterat sitt gröna ramverk och erhållit ”dark green shades” från Cicero.

”Fonden är fortsatt underviktad duration och ligger nu cirka 0,1 år kortare än sitt benchmarkindex. I och med att fonden är inriktad mot gröna obligationer är den underviktad bostadsobligationer och överviktad gröna kreditobligationer utställda av företag med kommunal eller statlig anknytning, banker samt industriföretag”, skriver förvaltarna.

Fonden har en fortsatt underviktad duration om 2,76 år. Fondens andel som saknar officiell rating är 2,01 procent. Fondens andel av gröna obligationer är 93,65 procent.

Största emittenterna i fonden var DNB Bank, Vasakronan och Nordea med cirka vikter om 5,0, 4,2 respektive 4 procent.

Storebrand Grön Obligation, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent1,29
Index MM, förändring i procent1,02
Fond i år, förändring i procent-6,39
Index i år, förändring i procent-5,83

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons