Storebrand FRN Företagsobligationsfond ökade 0,89 procent i januari – stark månad för nordiska krediter

Publicerad

Fonden Storebrand FRN Företagsobligationsfond A steg 0,89 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,59 procent. På rullande 12 månader har fonden avkastat 6,89 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,95 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Gustaf Linnell och Stefan Wigstrand.

Inledningsvis skriver förvaltarna att marknadsräntorna steg under månaden, medan nordiska krediter, särskilt inom fastigheter, presterade väl trots högre långfristiga räntor.

”Även om kreditspreadar kommit ihop sista 3-4 månaderna är den konjunkturella osäkerheten fortsatt stor varför kreditspreadarna också är en bit högre än jämfört med historiska snitt”, skriver förvaltarna.

Detta menar förvaltarna är något som gynnar fonden, samtidigt som avkastningsprognoserna kan komma att skruvas ned i det fall korträntorna faller enligt marknadens förväntan. I Sverige ränkar marknaden med att Riksbanken kommer att sänka styrräntan med totalt 135 baspunkter under 2024, med en första sänkning under sommaren.

”Sammantaget tror vi det är positivt för fondens avkastning om Riksbankens räntesänkningar blir mer baktunga då stibor komponenten utgör en stor del av den totala avkastningen.”

Under månaden har flertalet transaktioner genomförts både i primär– och sekundärmarknaden. Bland de större köpen finner man Länsförsäkringar och Ellevio, medan försäljningar rörde Borgo och Volvo.

Räntedurationen samt kreditdurationen uppgick till 0,08 respektive 2,47 år vid månadsskiftet, och fondens yield låg på 5,64 procent. Fonden har en snittrating på A-.

Antal innehav i portföljen var 157 vid månadsskiftet.

De största emittenterna i fondens portfölj vid månadsskiftet var Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank och Jyske Bank.

Storebrand FRN Företagsobligationsfond A, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent0,89
Index MM, förändring i procent0,59
Fond ett år, förändring i procent6,89
Index ett år, förändring i procent5,95

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons