Stora infrastrukturprojekt i USA har ännu inte materialiserats – SSAB:s vd

Publicerad

Stålbolaget SSAB rasar i dag 15 procent i spåren av en svag Q2-rapport och sänkta prognoser. Under kvartalet såg bolaget en försvagad efterfrågan i Europa och flaggar för att nedgången i det tredje kvartalet blir mer uttalad än normalt.

Under rapportsamtalet var vd Martin Lindqvist dock positiv till den underliggande efterfrågan och förväntar sig att den gradvis kommer att förbättras över tid. Vidare har bolaget dock haft svårt att möta efterfrågan på vissa produkter (Q&T-stål), och där pågår produktion på höga nivåer.

I dagsläget ligger bolagets nettokassa i förhållande till eget kapital på 17 procent, vilket är nära nedre del av intervallet på 20 procent. Bolaget har mandat att köpa tillbaka aktier och på frågan om 20 procent ska ses som en trigger för det svarar Lindqvist:

– Nej. Vi har mandatet nu och för mig handlar det mer om tajming.

När det gäller plåtverksamheten förutser SSAB stabila priser och högre volymer, vilket tillskrivs en stark underliggande efterfrågan särskilt på den amerikanska marknaden, där det uppges råda ett strukturellt underutbud. Lindqvist pekar även på att stora infrastrukturprojekt i USA, inom framförallt havsbaserad vindkraft, ännu inte materialiseras.

Vidare arbetar SSAB fortsatt med att optimera verksamheten och öka flexibiliteten genom att anställa tillfällig arbetskraft under perioder med hög efterfrågan och minska kostnaderna under marknadsnedgångar. Företagets fokus ligger på att skapa en mer flexibel och anpassningsbar struktur för att öka lönsamheten.

Sammantaget har SSAB en försiktig tilltro till utvecklingen under de kommande två kvartalen trots utmaningar och osäkerheter på marknaden. Bolaget fortsätter att anpassa sina strategier för att bibehålla motståndskraften och dra nytta av möjligheter inom stålindustrin.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons