Stena Adactum lägger aviserat budpliktsbud på Svedbergs på 50 kronor per aktie

Publicerad

Storägaren Stena Adactum publicerar idag ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i
badrumsbolaget Svedbergs på 50 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stena Adactum ökade den 14 mars sitt ägande i Svedbergs till 30,7 procent av kapitalet och rösterna, vilket innebar att gränsen för budplikt passerades.

Stena Adactum aviserade då att bolaget avsåg att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Svedbergs till ett pris om 50 kronor kontant per aktie, vilket nu sker.

Stena Adactum erbjuder 50 kronor kontant per B-aktie i Svedbergs, vilket ger en värdering på 1,8 miljarder kronor.

Budpremien är 7,8 procent räknat på aktien stängningskurs på 46,40 kronor den 11 mars, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av budpliktsskyldigheten.

Fullföljande av erbjudandet är endast villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter erhålles, i varje enskilt fall på villkor som är acceptabla för Stena Adactum.

En erbjudandehandling avseende erbjudandet beräknas offentliggöras den 1 april. Acceptfristen för erbjudandet beräknas starta den 4 april och avslutas den 4 maj. Utbetalning av vederlag beräknas ske den 10 maj.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons