Stark relativ avkastning i hälsosektorn – HealthInvest Alpha Fund ökade 0,1 procent i februari

Publicerad

Fonden HealthInvest Alpha Fund steg 0,1 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders Hallberg.

Förvaltaren skriver inledningsvis att den globala hälsosektorn under årets två första månader klarat sig relativt väl. I förhållande till den svenska aktiemarknaden hade sektorn under de två första månaderna totalt sett gett en överavkastning på cirka 13 procentenheter. Detta har enligt Hallberg delvis utgjorts av valutarörelser, men visar enligt honom ändå på fördelarna med att sprida riskerna utanför Sverige och till sektorer där svenska aktiemarknaden är kraftigt underviktad. På så sätt anser förvaltaren att exponering mot hälsosektorn ger investerare både spridning av riskerna på valutamarknaden såväl som en mer balanserad sektorexponering.

Angående krigssituationen i Ukraina lyfter förvaltaren att fonden alltid väljer bort investeringar i företag vars ledningar är baserade i relativt korrupta länder, vilket inkluderar Ryssland. Förvaltaren menar att ägande av sådana bolag både ökar risken samt reducerar möjligheterna till avkastning för fondens investerare. Därför har fonden inga investeringar i Ryssland och inte heller i någon av de andra länderna som tidigare ingick i Sovjetunionen, fortsätter Hallberg.

”I februari byggde HealthInvest Alpha Fund upp en betydande position i Cigna, ett av USAs största sjukförsäkringsbolag. Bolaget är en kassaflödesmaskin som årligen genererar cirka nio miljarder amerikanska dollar i överskott. Cigna har cirka 74 000 heltidsanställda och täcker över 20 miljoner individer genom sina försäkringslösningar. Historiken imponerar då vinsten per aktie har ökat med drygt 16 procent årligen de senaste fem åren. Eftersom marknaden för privata sjukförsäkringar i USA domineras av ett relativt litet antal aktörer är det svårt att se direkta hot mot en fortsatt positiv utveckling. Cigna handlas till 9x fritt kassaflöde och vi tycker att det är en attraktiv värdering givet tillväxten”, skriver förvaltaren.

Till följd av en fortsatt hög volatilitet på marknaden, uppger förvaltaren att man behållit en relativt låg exponering mot aktier. Kassapositionen låg vid månadsskiftet på 84 procent av total portföljvikt, att jämföra med 96 procent vid årsskiftet. Dessutom ökades exponeringen mot aktier med låg värdering och starka kassaflöden, för att göra fonden ännu mer motståndskraftig mot framtida marknadsturbulens, skriver Hallberg.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet McKesson, Ironwood Pharmaceuticals och Almirall Laboratorios med portföljvikterna 6,7, 6,3 respektive 5,8 procent.

De största sektorerna i fonden var bioteknologi, läkemedel och hälsovårdstjänster med portföljexponeringar om 22, 21, respektive 14 procent.

Gällande fondens geografiska allokering hade man störst exponering mot Europa och USA med 39 respektive 36 procent.

HealthInvest Alpha Fund, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent0,1Fond i år, förändring i procent-2,8

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons