SPPC ökade intäkterna under andra halvåret – Ukrainakonflikten kommer påverka negativt

Publicerad

Fastighetsbolaget St Petersburg Property Company rapporterar ökning i intäkter under det andra halvåret 2021. Samtidigt sjönk driftnettot något under perioden.

Intäkterna uppgick till 11,9 miljoner kronor (10,7).

Driftnettot sjönk till 4,6 miljoner kronor (4,7).

Rörelseresultatet blev 8,9 miljoner kronor (4,8). I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med 8,2 miljoner kronor (6,0).

Resultatet efter finansposter blev 10,4 miljoner kronor (-38,5). I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 1,4 miljoner kronor (-43,3).

Resultat per aktie hamnade på 1,51 kronor (-6,27).

Styrelsen och verkställande direktören kommer att återkomma med förslag om eventuell utdelning i samband med att årsredovisningen publiceras.

”Efter räkenskapsårets utgång har dock rubeln försvagats med cirka 30 procent som en följd av den väpnade konflikten mellan Ryssland och Ukraina. /…/. Den pågående konflikten förväntas påverka marknadssituationen och verksamheten negativt. Styrelsen följer utvecklingen löpande”, säger vd Mats Hultén i en kommentar.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons