SPP Grön Obligationsfond minskade 0,99 procent i februari – Kreditspreadarna gick kraftigt isär under månaden

Publicerad

Fonden SPP Grön Obligationsfond minskade 0,99 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,80 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarteamet Helena Lindahl och Johan Hedengren.

Inledningsvis skriver förvaltarna att Putins invasion av Ukraina har lett stort humanitärt lidande och en ökad orolighet för den globala ekonomin.

”Omvärldens kraftiga fördömande av invasionen och införandet av hårda sanktioner gör att priserna på energi– och råvaror rusar. Centralbankerna har fått ett huvudbry om hur de ska hantera stor ekonomisk osäkerhet, vikande tillväxt samtidigt med kraftigt ökande inflation, samtidigt som ambitionen innan invasionen var att skala ner stimulanspaketen från coronan”, skriver förvaltarna.

Kreditspreadarna har gått isär kraftigt under månaden. Krediter med A-rating gick isär mellan 25-60 punkter och BBB-krediter mellan 35-130, där fastigheter gick isär mest.

Under månaden adderade fonden en position i en ny obligation emitterad av Electrolux som har ett ”medium green”-betyg från Cicero.

Fonden är fortsatt underviktad duration. I början av månaden förlängdes fondens duration med cirka 3 månader. Fonden ligger nu cirka 0,7 år kortare än sitt jämförelseindex.

Fondens andel som saknar officiell rating är 1,41 procent. Fondens andel av gröna obligationer är 91,9 procent vilket förväntas öka i närtid.

Största innehaven i fonden var svenska statsobligationer.

SPP Grön Obligationsfond, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-0,99Index MM, förändring i procent-0,80

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons