SPP Generation 60-tal minskade 2,70 procent i februari – övervikt mot svenska aktier

Publicerad

Fonden SPP Generation 60-tal minskade 2,70 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,29 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,15 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,51 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Olav Chen.

Under månaden bidrog både fondens marginella övervikt mot aktier samt de svenska aktiva räntefonderna till en negativ avkastning. Fondens eftersläpning mot index förklaras genom att SPP-fonderna är fossilfria vilket missgynnade fonden då energipriserna steg kraftigt till följd av Rysslands invasion av Ukraina, skriver förvaltaren.

Fonden skiftade till en övervikt mot svenska aktier i början av mars efter att Stockholmsbörsen fallit med omkring 20 procent. Chen uppger att man utnyttjat nedgången för globala aktier och ökat fondens exponering mot svenska aktier.

”Västeuropa med EU i spetsen har uppvisat en stark enighet och NATO har dessutom mobiliserat sina resurser. Sanktionerna mot Ryssland, med 144 miljoner invånare, har varit kraftfulla och implementerats på kort tid. De flesta säkerhetspolitiska experter är osäkra på hur situationen kan komma att utvecklas men de flesta är eniga om att Ryssland är militärt överlägsna. Nato har dessutom sagt att de inte kommer att ingripa militärt. Samtidigt har många europeiska länder tydligt ändrat ståndpunkt och skickar nu vapen och andra bidrag till Ukraina. En humanitär kris med många mänskliga tragedier håller på att utspela sig i Europa i en omfattning som vi inte sett på många år”, skriver förvaltaren.

Gällande fondens geografiska exponering var Nordamerika största region med 45,1 procent av allokeringen. Näst största region var Sverige med 25,0 procent.

De sektorer med störst exponering i portföljen var finans, industri och teknik med 20,2, 18,3, respektive 17,3 procent.

Fonden hade en aktieexponering om 75,2 procent, en exponering mot långa räntor om 24,6 procent och en negativ exponering mot korta räntor om -0,1 procent.

SPP Generation 60-tal, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-2,70Index MM, förändring i procent-2,29Fond i år, förändring i procent-5,15Index i år, förändring i procent-4,51

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons