Spotlight Group: Vinstvarning i kölvattnet av oroligheter – Carlsquare

Publicerad

I dag flaggade Spotlight Group för ett negativt EBITDA-resultat inom intervallet 7-12 miljoner kronor under första kvartalet 2022 i kölvattnet av försämrat marknadsklimat. Vår tidigare prognos i analysuppdateringen publicerad den 28 februari för EBITDA-resultatet var minus 3,7 miljoner kronor.

Ovisshet kring utvecklingen medför också att bolaget kommer reducera sin kostnadsbas med minst 20 miljoner kronor per år. Det motsvarar knappt drygt 14 procent av allmänna administrationskostader 2021 och 12,5 procent av vår prognos 2022. Förslaget om en utdelning om 2,20 kronor per aktie dras också tillbaka.

Aktien faller också tillbaka kraftigt under pågående handel. Som visas i graf nedan har aktien fallit ned genom 65-nivån. Nästa nivå på nedsidan finns runt 57,5 följt av 50,0 kronor.

I den senaste analysuppdateringen publicerad den 28 februari 2022 nedreviderades vårt motiverade värde till 73,5 kronor från tidigare 76,6 kronor. Efter initiala justeringar i samband med vinstvarningen beräknas ett nytt motiverat värde per aktie till 64,8. Nedjusteringen är främst kopplad till lägre intäkter och lönsamhet från Sedermera och Spotlight Stock Market.

https://www.carlsquare.com/sv/mrkt-buzz-vinstvarning-i-kolvattnet-av-oroligheter/

Research feed

Annons