Spiltans substansvärde ökade under Q2 – vd nöjd med första halvåret

Publicerad

Investmentbolaget Spiltan redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen uppgick till 553,2 miljoner kronor (-378,4).

Rörelseresultatet blev 543,0 miljoner kronor (-385,2), med en rörelsemarginal på 98,2 procent. Resultatet före skatt var 543,9 miljoner kronor (-384,2).

Resultatet efter skatt blev 544,0 miljoner kronor (-384,2). Det ökade resultatet beror främst på värdeutvecklingen för portföljbolagen samt erhållna utdelningar.

Substansvärde per aktie låg på 321,2 kronor (245,0). I slutet av första kvartalet var substansvärdet 301,92 kronor per aktie och vid årsskiftet 271,62 kronor.

Den totala förändringen för substansvärdet under kvartalet uppgår till 599 miljoner kronor, vilket var högre än de -377 miljoner som uppvisades i fjol. Det motsvarar en avkastning på 6,86 procent, att jämföra med jämförelseindexet SIX RX som avancerade 2,39 procent.

Uppgången härleds främst till Pandox, men även Teqnion och Spiltan Fonder.

Spiltans substansvärde har sedan årsskiftet ökat med 1,5 miljarder kronor, och vd Per H Börjesson är nöjd med utvecklingen.

– Två stora anledningar till ökningen är att såväl Paradox Interactive som Teqnion har haft väldigt positiva kursutvecklingar. Och även om kursen på vår aktie ännu inte har hängt med är det väldigt glädjande att vårt substansvärde nu med stora kliv närmar sig 10-miljardersgränsen, säger vd:n.

Han fortsätter.

– Även den onoterade delen av portföljen har gått väldigt bra. I samband med kvartalsrapporten redovisar vi värdeförändringar på totalt plus 404 miljoner kronor för det första halvåret.

Spiltan, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning553,2-378,4
Rörelseresultat543,0-385,2
Rörelsemarginal98,2%
Resultat före skatt543,9-384,2
Nettoresultat544,0-384,2
Substansvärde per aktie, kronor321,2245,031,1%

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons