Sound Dimension genomför en företrädesemission på 8,1 miljoner kronor

Publicerad

Ljudteknikbolaget Sound Dimensions styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission på initialt 8,1 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,7 miljoner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget vill emittera aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner. Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd till totalt 73 procent.

Villkoren innebär att sju befintliga aktier ger rätt att teckna 20 nya aktier till teckningskursen 20 öre per aktie. Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 13 juli och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 14 juli. Teckningstiden löper från 18 juli till 27 juli och handel med teckningsrätter sker den 18 juli till 27 juli.

Varje tecknad, tilldelad och betald aktie i företrädesemissionen ger rätt till erhållande av en teckningsoption TO3 och en TO4. För emissionen av teckningsoptionerna TO3 och TO4 krävs godkännande vid extra bolagsstämma som planeras hållas i september.

TO3 är en konventionell teckningsoption med nyttjandeperiod i oktober 2023 och TO4 är en event-driven teckningsoption som endast kan aktiveras under särskilda omständigheter inom ett förbestämt tidsintervall.

– Företrädesemissionen är en viktig förutsättning för den strategiska förändring som vi genomgår. Med denna kapitalisering i ryggen kan vi nu fokusera på försäljning och affärsutveckling för kunder snarare än kortsiktig teknikutveckling och finansiering. Det är mycket glädjande då vi på kort tid fått mycket positiv respons från streamingtjänster, kommenterar vd Rickard Riblom.

Teckningsoptionerna kan tillföra ytterligare högst 56,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

– Avslutningsvis vill jag och den nya styrelsen tacka för förtroendet från brygglånegivarna samt de som ingått teckningsförbindelser och garantiåtagande. För att bolaget ska ha goda möjligheter att nå break-even uppskattar vi att det i dagsläget krävs cirka 10 miljoner kronor. Med det sagt skulle en större likvid om 56,9 miljoner kronor möjliggöra noggrant utvald kraftig expansion och intensifierad marknadspenetration, samtidigt som en god kostnadskontroll efterhålls, fortsätter Rickard Riblom.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons