Sotkamo Silver inleder skriftligt förfarande för att ändra villkor i obligationslån

Publicerad

Gruvföretaget Sotkamo Silver har beslutat att inleda en samtyckesförfrågan genom ett skriftligt förfarande med syfte att ändra villkoren för dess säkrade obligationslån om 13,2 miljoner euro. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget offentliggjorde den 11 januari att man utreder refinansiering av finansiella instrument som förfaller år 2022. Bolaget begär nu obligationslåneinnehavarnas godkännande för att kunna upphäva obligationslånet innan dess slutliga förfallodag.

En ändring av en punkt i villkoren föreslås således för att tillåta en möjlig förtida inlösen från den 31 mars till den slutliga förfallodagen den 27 juni 2022. Ifall förfrågan inte godkänns i det skriftliga förfarandet kommer obligationslånets villkor förbli oförändrade.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons