Solidx mer än dubblade omsättningen under tredje kvartalet – vinsten steg

Publicerad

It-konsultbolaget Solidx mer än dubblade omsättningen samtidigt som vinsten steg i räkenskapsårets tredje kvartal.

Omsättningen steg 165,7 procent till 18,6 miljoner kronor (7).

Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner kronor (0,1), med en rörelsemarginal på 8,6 procent (1,4).

Resultatet före skatt var 1,5 miljoner kronor (0,0). Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner kronor (-0,1). Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (0,00).

”Vi ser en fortsatt positiv trend och god efterfråga på de tjänster våra konsulter bistår med. Under det tredje kvartalet har vi bibehållit vår höga tillväxttakt och uppnått tre av våra tillväxtmål. I början av 2022 uppnådde vi 90 anställda vilket positionerar oss mycket väl i förhållande till vår målsättning om att uppnå 100 anställda under andra halvåret av 2022. Jag ser positivt på att vi har kunnat hålla en högre anställningstakt under 2021 och början av 2022 än vad vår målsättning var”, skriver vd Filip Alexanderson i rapporten.

Företaget arbetar vidare på expansion.

”Vi ser fram emot 2022 och en fortsatt organisk rekrytering som gör att vi kan möta det behov som vi ser på marknaden. Framöver kommer vi jobba vidare med vår tillväxtstrategi. Vi avser bland annat att bredda verksamheten genom att fokusera på utvecklingen av vårt dotterbolag som är specialiserat mot sjukvården. Målsättningen är att lansera dotterbolaget under nuvarande räkenskapsår”, fortsätter Solidx-chefen.

Solidx avser även satsa på sin Venture Studio. Innovationsstudion syftar till att bygga egna bolag inom andra och redan befintliga vertikaler och affärsområden, samt upptäcka nya geografiska marknader, heter det i rapporten.

Solidx, MkrQ3-2021/2022Q3-2020/2021FörändringNettoomsättning18,67165,7%Rörelseresultat1,60,11 500,0%Rörelsemarginal8,6%1,4%Resultat före skatt1,50,0Nettoresultat1,2-0,1Resultat per aktie, kronor0,040,00

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons