Södra genomför prishöjningar på virke – kompenserar också entreprenörer för höga bränslepriser

Publicerad

Skogsägarföreningen Södra gör en bred virkesprishöjning och höjer priset för timmer, massaved, klentimmer samt bränsleved. Samtidigt kompenseras även entreprenörer för kostnadsökningen som skett på grund av höjda bränslepriser.

”Vi bedömer att efterfrågan på skogliga produkter kommer vara stark under våren, men vi befinner oss i ett väldigt osäkert läge med krig i Ukraina och global turbulens. Detta visar på vikten av en stark inhemsk industri och stabila flöden från skogen”, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog i ett pressmeddelande.

Vidare meddelas att kostnadsökningar hos entreprenörsföretag kommer att kompenseras.

”Under 2022 har Södra arbetat med närmare 200 entreprenörsföretag, som jobbat med maskinarbeten i skogen och påverkats av höga bränslepriser. Södra kommer att ersätta entreprenörerna retroaktivt för kostnadsökningen under de senaste månaderna, enligt ett nytt beslut. Framåt kommer Södra också att uppdatera sitt dieselindex månadsvis i stället för kvartalsvis”, skriver Södra.

När det gäller prishöjningarna genomförs följande förändringar den 11 mars 2022:

– Normaltimmer av gran och tall höjs med 30 kr/m³fub
– Klensortiment och kubb av barr höjs med 30 kr/m³fub
– Barr- och lövmassaved höjs med 30 kr/m³fub
– Bränsleved höjs med 30 kr/m³fub

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons