Sobi meddelar positiva resultat från fas 3-studie med efanesoctocog alfa

Publicerad

Läkemedelsbolagen Sobi och Sanofi meddelar att efanesoctocog alfa uppnådde primära och huvudsakliga sekundära effektmått i en pivotal hemofili A-studie, och visade överlägsenhet jämfört med tidigare profylaktisk faktorbehandling.

Studien utvärderade säkerhet, effekt och farmakokinetik av efanesoctocog alfa (BIVV001) hos tidigare behandlade patienter från tolv års ålder med svår hemofili A.

Efanesoctocog alfa är en ny faktor VIII-behandling under klinisk utveckling som är utformad för att ge nära normala faktoraktivitetsnivåer under större delen av veckan vid profylaktisk behandling administrerad en gång per vecka

”Vi tror att efanesoctocog alfa administrerat en gång per vecka har potential att utgöra en ny läkemedelsklass av faktor VIII-behandling utformad för att ge en långvarigt hög faktoraktivitet med nära normala nivåer under större delen av veckan,” säger Anders Ullman, MD, PhD, Head of Research & Development och Chief Medical Officer på Sobi. ”Vi ser fram emot att presentera dessa fas 3 resultat, inklusive resultat avseende fysisk hälsa, smärta och ledhälsa vid kommande medicinska kongresser.”

Resultaten kommer ligga till grund för ansökningar hos tillsynsmyndigheter runt om i världen, med start i år. Efanesoctocog alfa är för närvarande under klinisk prövning och dess säkerhet och effekt har inte utvärderats av någon tillsynsmyndighet.

Sobi och Sanofi samarbetar kring utveckling och kommersialisering av efanesoctocog alfa.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons