Smoltek tar in 16 miljoner genom riktade nyemissioner – tecknades till en premie på 3 procent

Publicerad

Nanoteknikbolaget Smoltek har genomfört två riktade nyemissioner som tillför totalt cirka 16 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den första emissionen på 6,37 miljoner aktier och 1,59 miljoner teckningsoptioner av serie TO8 riktades mot kvalificerade investerare, medan den andra på 288 500 aktier och 72 125 teckningsoptioner av serie TO8 var riktad till två styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolaget.

Teckningskursen i båda emissionerna var 2,40 kronor per aktie, motsvarande en premie på cirka 3 procent mot senaste stängningskursen. Teckningsoptionerna har getts ut vederlagsfritt.

Därutöver har det beslutats om en riktad emission på 1,80 miljoner teckningsoptioner av serie TO8 till bolaget, som sedan vederlagsfritt ska överlåtas till dessa aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen.

I den första riktade emissionen deltog bland annat Gramtec Business Partner, Peter Enoksson och Sez-I Enterprises, samt svenska institutionella investerare, family offices och kvalificerade privatinvesterare.

Utspädningseffekten från emissionerna är 29,1 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Smoltek tänker använda emissionslikviden till att finansiera sin del i den gemensamma kommersialiseringen av CNF-MIM-baserade produkter tillsammans med Kemet Electronics Corporation, för finansiering av bolagets utvecklings- och kommersialiseringsaktiviteter inom affärsområdet vätgas, samt som rörelsekapital.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons