Smoltek i globalt exklusivt avtal med Kemet/Yageo

Publicerad

Nanoteknikbolaget Smoltek ska via dotterbolaget Smoltek Semi ingå ett licens- och serviceavtal med Kemet Electronics, enligt ett pressmeddelande.

Kemet är dotterbolag till Yageo, som ges global exklusiv rätt att få tillverka och sälja inbäddade kondensatorer baserat på Smolteks patentskyddade teknikplattform för ultratunna kolfiberbaserade kondensatorer (CNF-MIM).

Smoltek Semi kommer som ett led i avtalsvillkoren att erhålla en marknadsmässig royalty baserad på produktförsäljningen samt avgifter från Kemet för tekniskt stöd och tjänster som tillhandahålls i den fortsatta gemensamma kommersialiseringen av CNF-MIM-baserade produkter.

Upplägget uppges ersätta det tidigare aviserade behovet av att behöva starta ett samriskbolag.

Det uppges också att Yageo överväger att köpa aktier i Smoltek Semi och/eller Smoltek.

Avtalet väntas bli undertecknat under första kvartalet 2024.

”Att ingå ett licens- och tjänsteavtal med Yageo är fullt logiskt för Smoltek då det kommer att möjliggöra en smidig och snabb övergång till nästa fas i samarbetet, samtidigt som båda parter ges möjlighet att bidra fullt ut med sina respektive tillgängliga resurser”, säger Smolteks vd Håkan Persson.

Avtalet väntas ha en positiv påverkan på Smolteks resultat från och med första halvåret 2024.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons