Smoltek genomför företrädesmission

Publicerad

Nanoteknikbolaget Smoltek genomför en företrädesemission som kan inbringa 20,8-26 miljoner kronor i färskt kapital.

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 20,4 procent från bland annat vd, styrelse och större ägare såsom Gramtec Business Partner, Peter Enoksson, Elaize Style och Tiverman Adventure.

Smoltek har även satt upp villkor. Emissionen måste tecknas till minst 49,9 procent. Vidare har tech-bolaget säkrat garantier motsvarande 30,6 procent, men dessa är villkorade att emissionen tecknas till minst 49,9 procent. Garantierna uppgår till 30,6 procent. Om emissionen såldes når den lägsta delen i villkoret så är emissionen säkerställd till 80 procent.

Villkoren är som följer. En aktie ger en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att teckna fem nya aktier. Teckningskursen är 0,45 kronor per aktie. Teckningsperioden är 31 maj till den 17 juni. Sista handelsdag inklusive rätt till teckningsrätter är den 27 maj.

Företaget har flaggat för att man parallellt genomför en process för att sälja hela eller delar av verksamheten inom dotterbolagen för halvledare och vätgas. Bakgrunden är att man inte anser att marknaden sätter ett tillräckligt värde på verksamheten.

”Mot bakgrund av ovanstående planerar bolaget att under de kommande 6-12 månaderna genomföra en fokuserad satsning för att teckna avtal med en eller flera sådana aktörer, för försäljning av hela eller delar av ett eller båda av sina två affärsområden, och likviden från Företrädesemissionen är planerad att förstärka Smolteks rörelsekapital under denna period”, skriver styrelsen i pressmeddelandet och fortsätter.

”En framgångsrik försäljning av ett eller båda av bolagets affärsområden skulle väsentligen förstärka Smolteks finansiella stabilitet och därmed möjliggöra värdeskapande utveckling i eventuellt kvarvarande samt nya affärsområden baserade på bolagets underliggande och mycket väl patenterade teknikplattform.”

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons