Slättens Vind ökar omsättning och vinst – har amorterat ned skuld

Publicerad

Slättens Vind, som äger hela eller delar i 25 vindkraftverk, ökade omsättningen och vinsten i det tredje kvartalet.

Omsättningen mer än dubblades till 6,8 miljoner kronor (3,0).

Rörelseresultatet blev 3,8 miljoner kronor (-1,3), med en rörelsemarginal på 55,9 procent.

Resultatet före och efter skatt var 3,6 miljoner kronor (-1,5). Likvida medel uppgick till 7,9 miljoner kronor (4,2).

”Tredje kvartalet har vindmässigt varit ett svagt kvartal och bolagets vindkraftverk har producerat under prognos, detsamma gällde kvartal 3 föregående år som också var ett kvartal med svag vind”, skriver bolaget i en kommentar.

Produktionen har hittills i år legat cirka 6 procent under ett normalt år. Tillgängligheten har under kvartalet varit hög.

Slättens Vind har tidigare tecknat finansiella kontrakt på en mindre volym för det fjärde kvartalet samt det första kvartalet nästa år. Styrelsen bedömer att resultatet från dessa blir mindre gynnsamma om nuvarande prisnivå på spotmarknaden kvarstår.

Efter kvartalets utgång har styrelsen beslutat att låta extraamortera på lån. Skulden är nu 18,2 miljoner kronor.

Slättens Vind har också lagt bud på Lumbers Vind. I och med uppköpet av det bolaget ökar ägandet i Vestas V90-verk beläget i Norra Vånga från 31 till cirka 38 procent.

Slättens Vind, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Nettoomsättning6,83,0126,7%
Rörelseresultat3,8-1,3
Rörelsemarginal55,9%
Resultat före skatt3,6-1,5
Nettoresultat3,6-1,5
Likvida medel7,94,288,1%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons