Skandiabanken ökade rörelseresultatet – stark tillväxt inom bolåneaffären

Publicerad

Skandiabanken redovisar ökande intäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet ökade under perioden.

De totala intäkterna uppgick till 373 miljoner kronor (265). Intäkterna beskrivs ha ökat till följd av en stark tillväxt inom bolåneaffären samt en högre marginal.

Räntenettot uppgick till 328 miljoner kronor (210). Provisionsnettot blev 37 miljoner kronor (42).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 163 miljoner kronor (69). Rörelseresultatet blev 157 miljoner kronor (63).

Nettoresultatet blev 124 miljoner kronor (48). Avkastning på eget kapital uppgick till 8,99 procent. Bolånevolymen landade på 98 368 miljoner kronor, att jämföra med 94 985 miljoner kronor under det första kvartalet i år.

– Vi summerar ett bra första halvår och strävar efter att fortsätta vara ett attraktivt alternativ inom samtliga produktområden. Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt och stigande marknadsandelar framåt, inom såväl bolån som sparande, säger bankens vd Arvid Krönmark.

Skandia, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Intäkter37326540,8%
Räntenetto32821056,2%
Provisionsnetto3742-11,9%
Rörelseresultat före kreditförluster16369136,2%
Rörelseresultat15763149,2%
Nettoresultat12448158,3%

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons