Skandia Kapitalmarknadsfonden minskade 0,95 procent i februari – lägre riskaptit efter Rysslands attack

Publicerad

Fonden Skandia Kapitalmarknadsfonden minskade 0,95 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,82 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att februari var en dyster månad då Ryssland bestämde sig för att invadera Ukraina och starta krig i Europa. Världens finansmarknader reagerade med en lägre riskaptit och letade sig istället mot säkrare tillgångar så som statsobligationer och guld.

Kredit- och bostadsobligationer gick isär under månaden, råvarumarknaden fortsatte att stiga då många förväntade sig viss råvarubrist till följd av kriget. Ukraina är en stor producent av flera olika råvaror och matvaror samtidigt är Europa beroende av rysk olja och gas.

”Svenska kronan blev en av de svagaste valutorna, dels pga Riksbankens (felaktiga?) bedömning att inga räntehöjningar kommer att levereras i närtid, men också beroende på vår geografiska närhet till Ukraina”, skriver förvaltaren.

Skandia Kapitalmarknadsfonden, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-0,95Index MM, förändring i procent-0,82

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons