Sintercast ökar omsättning och rörelseresultat – serieproduktionen på ny rekordnivå

Publicerad

Processtyrningsbolaget Sintercast redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Serieproduktionen nådde ny rekordnivå.

Omsättningen steg 21,6 procent till 32,1 miljoner kronor (26,4). Återkommande intäkter ökade med 20 procent till 30,7 miljoner kronor (25,6).

”Det första kvartalet innebar en positiv start på året med att var och en av månaderna januari, februari och mars nådde nya rekordhöjder för serieproduktion. Sammantaget slutade serieproduktionen för första kvartalet på 3,9 miljoner motorekvivalenter, vilket ger en tillväxt på 18 procent jämfört med samma period föregående år”, skriver vd Steve Dawson i rapporten.

Bruttoresultatet blev 22,5 miljoner kronor (18,4), med en bruttomarginal på 70,1 procent (69,7).

Rörelseresultatet blev 7,4 miljoner kronor (6,5), med en rörelsemarginal på 23,1 procent (24,6).

Resultatet efter skatt blev 6,2 miljoner kronor (6,3), en minskning med 1,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,87 kronor (0,89), vilket innebär en minskning med 2,2 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 15,2 miljoner kronor (8,8).

”Diskussioner om installationer pågår för systemuppgraderingar och expansioner, nya installationer av CGI System 4000, och nya installationer av Ladle Tracker. Vi uppskattar att den nuvarande nivån av installationsdiskussioner ger möjlighet att överstiga det historiska genomsnittet på 8 MSEK i installationsintäkter under 2024 och 2025”, avslutar Dawson sitt vd-ord.

Sintercast, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning32,126,421,6%
Bruttoresultat22,518,422,3%
Bruttomarginal70,1%69,7%
Rörelseresultat7,46,513,8%
Rörelsemarginal23,1%24,6%
Nettoresultat6,26,3-1,6%
Resultat per aktie, kronor0,870,89-2,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet15,28,872,7%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons