Sinch rapporterar högre justerat ebitda än förväntat (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering avser organisk försäljning och vd-kommentar)

Kommunikationstjänstebolaget Sinch redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Den justerade rörelsevinsten, mätt i ebitda, kom in bättre än förväntat. Nettoförlusten ökade.

Omsättningen steg 6,1 procent till 7 021 miljoner kronor (6 615). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 061. Organisk försäljning i lokal valuta var -1 procent, jämfört med -3 procent i föregående kvartal.

”Marknadsförhållandena är fortsatt utmanande med mer kostnadsfokuserade kunder och lägre volymtillväxt. Detta sätter press på intjäningen från vår befintliga kundbas och hämmar vår tillväxt även om nyförsäljningen fortsätter att utvecklas väl”, kommenterar vd Laurinda Pang.

En verksamhet som fortsätter att prestera starkt är e-post som ökade organiskt med 14 procent.

”Vi har en konkurrenskraftig produktportfölj och en online-baserad marknadskanal som vi
också kan utnyttja för att korsförsälja röst- och meddelandetjänster”, säger Pang om e-postverksamheten.

Bruttoresultatet blev 2 322 miljoner kronor (1 937), med en bruttomarginal på 33,1 procent (29,3).

Ebitda-resultatet blev 715 miljoner kronor (528), väntat 736, med en ebitda-marginal på 10,2 procent (8,0).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 865 miljoner kronor (503), väntat 789, med en justerad ebitda-marginal på 12,3 procent (7,6).

Resultatet efter skatt blev -70 miljoner kronor (-40), och per aktie -0,08 kronor (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -13 miljoner kronor (668).

Sinch, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning7 0217 061-0,6%6 6156,1%
Bruttoresultat2 3221 93719,9%
Bruttomarginal33,1%29,3%
EBITDA715736-2,9%52835,4%
EBITDA-marginal10,2%10,4%8,0%
EBITDA, justerat8657899,6%50372,0%
EBITDA-marginal, justerad12,3%11,2%7,6%
Nettoresultat-70-40
Resultat per aktie, kronor-0,08-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet-13668

Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons