Simplicity Småbolag Sverige minskade 6,3 procent i februari – breda fall efter Rysslands invasion

Publicerad

Fonden Simplicity Småbolag Sverige minskade 6,3 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 17,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Ulf Ingemarson.

”Aktiefonderna föll med marknaderna som påverkades starkt av kriget i Ukraina samt höga inflationssiffror i USA, Europa och i Sverige. På sektornivå så påverkades industri- och sällanköpsbolagen mest, samtidigt som finanssektorn värderades ner efter att de finansiella sanktionerna infördes mot Ryssland och kreditrisken ökade för företag med exponering mot öst”, skriver förvaltaren.

Största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden var Boliden, Axfood och SSAB. De sektorer som bidrog mest positivt var material och dagligvaror.

I den negativa vågskålen fanns bland annat Trelleborg, SBB samt Thule. De branscher som bidrog mest negativt var industri och fastigheter.

Gällande fondens aktivitet ökade förvaltaren vikten i Boliden, Axfood, Holmen, Fortinova och Trelleborg. Samtidigt minskade man i Thule, Sagax, SBB, Indutrade och Beijer Alma.

Största sektorerna i fonden var fastigheter, industri och material med portföljexponeringar om cirka 35, 20 respektive 12 procent.

Största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Boliden, Axfood och Fortinova med portföljvikter om 6,0 5,1 respektive 4,3 procent.

Simplicity Småbolag Sverige, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-6,3Fond i år, förändring i procent-17,3

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons