Simplicity Småbolag Global ökade 7,4 procent i juni – minskat exponeringen mot banksektorn ordentligt

Publicerad

Fonden Simplicity Småbolag Global steg 7,4 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Anton Kristiansson.

Under månaden sjönk inflationen i flera ekonomier, bland annat i USA där den senaste statistiken kom in på 4,0 procent över 12 månader. Fokus uppges istället börjat ha riktats mot faktorer för inflationstrycket vilket var högt både i Europa och USA.

”Som exempel verkar räntehöjningarna inte bita på den amerikanska jobbmarknaden som överraskade med fler nya jobb och vakanser än väntat. Centralbankerna är inte nöjda med utvecklingen och ECB, Riksbanken, med flera, höjde styrräntor och signalerade att fler höjningar är att vänta”, skriver förvaltaren.

Vidare lyfter förvaltaren att Riksbanken har två problem som vill dra styrräntan åt olika håll. Dels har man en fallande svensk krona och dels har man en högt belånad fastighetssektor.

I Kina har den ekonomiska tillväxten bromsat in och aktiviteten i landets tillverkningssektor och tjänstesektor försvagades. Samtidigt sjönk de senaste export- och importsiffrorna.

Fonden utvecklades starkt under månaden där flertalet innehav visade på rejäla kursuppgångar.

”Bristen på enfamiljshus är fortfarande stor i USA och håller uppe efterfrågan för fondens husbyggare trots hög räntemiljö. Meritage Homes, Installed Building Products, UFP Industrials, GMS, Simpson Manufacturing och Taylor Morrison Home steg på temat.”

Vidare steg den koreanska klädtillverkaren Youngone med över 40 procent då efterfrågan av kläder för aktiv livsstil ligger över förväntan. Bolaget producerar bland annat kläder till North Face och Lululemon.

Gällande portföljaktiviteten under månaden avyttrade man två amerikanska banker och exponeringen mot sektorn har gått från 21,5 vid årsskiftet till numera endast ligga på 5,5 procent. Istället valde förvaltaren att ta in Franklin Electric och Extreme Networks i portföljen.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Stella-Jones, Allison Transmission Holdings och Badger Meter med portföljvikter om 2,7, 2,5 respektive 2,3 procent.

Simplicity Småbolag Global, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent7,4
Fond i år, förändring i procent11,3

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons