Simplicity Norden ökade 1,5 procent i juni – verkstadsbolag och banker utvecklades positivt

Publicerad

Fonden Simplicity Norden steg 1,5 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ulf Ingemarson.

Under månaden sjönk inflationen i flera ekonomier, bland annat i USA där den senaste statistiken kom in på 4,0 procent över 12 månader. Fokus uppges istället börjat ha riktats mot faktorer för inflationstrycket vilket var högt både i Europa och USA.

”Som exempel verkar räntehöjningarna inte bita på den amerikanska jobbmarknaden som överraskade med fler nya jobb och vakanser än väntat. Centralbankerna är inte nöjda med utvecklingen och ECB, Riksbanken, med flera, höjde styrräntor och signalerade att fler höjningar är att vänta”, skriver förvaltaren.

Vidare lyfter förvaltaren att Riksbanken har två problem som vill dra styrräntan åt olika håll. Dels har man en fallande svensk krona och dels har man en högt belånad fastighetssektor.

I Kina har den ekonomiska tillväxten bromsat in och aktiviteten i landets tillverkningssektor och tjänstesektor försvagades. Samtidigt sjönk de senaste export- och importsiffrorna.

Gällande fondens utveckling drev verkstadsbolag och banker avkastningen framåt under månaden.

”Danske Banks nya strategiplan och finansiella mål gillades av både analytikerkåren och marknaden som värderade upp aktien med 18 procent. Dessutom återupptar banken utdelningar och bedömer att målen för 2023 kommer slås.”

Andra positiva bidragsgivare som förvaltaren lyfter fram var Volvo, DSV och Sandvik.

Under månaden minskade man bland annat i Sobi och Orion.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Investor, Novo Nordisk och ABB med portföljvikter om 8,6, 7,1 respektive 4,3 procent.

Simplicity Norden, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent1,5
Fond i år, förändring i procent5,4

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons