Simplicity Likviditet minskade 0,27 procent i februari – mycket låg aktivitet på primärmarknaden

Publicerad

Fonden Simplicity Likviditet minskade 0,27 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,25 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Henrik Tingstorp, Fabian Dahl och Magnus Thyni.

Inledningsvis skriver förvaltarna att februari var en turbulent månad som framförallt präglades av den tragiska utvecklingen i Ukraina. Västvärlden svarade med att både skicka humanitärt och militärt stöd till Ukraina. Utöver detta införde man mycket hårda sanktioner mot Ryssland. Marknaden reagerade mycket kraftigt på Rysslands invasion, energipriset steg samtidigt sjönk andra risktillgångar till förmån för säkrare tillgångar. Både amerikanska dollarn och schweizerfrancen steg medan mindre valutor så som den svenska kronan försvagades.

Vidare skriver förvaltarna att ny inflationsstatistik kommit in och visat på ett fortsatt högt pristryck.

”Detta sätter press på centralbankerna att agera och marknaderna diskonterar för närvarande höjningar av styrräntorna i både USA och Europa. Protokollet från den amerikanska centralbankens möte i januari bekräftade bilden om att det kommer en räntehöjning i mars, men ett antal återhållsamma kommentarer från ett antal ledamöter gjorde att sannolikheten för en höjning med 50 punkter minskade något. ECB lämnade sin styrränta oförändrad men vid presskonferensen efter beskedet ville ECB-chefen, Christine Lagarde, inte upprepa budskapet från i december om att en höjning under 2022 är osannolik. Detta fick de europeiska räntorna att stiga kraftigt”, skriver förvaltarna.

Kreditmarknaden påverkades negativt av det försvagade risksentimentet. Detta ledde till stigande kreditspreadar och sjunkande priser på obligationer. Nedgångarna var absolut störst i företag med exponering mot Ryssland. Ingen av Simplicitys fonder har några ryska innehav och endast ett begränsat antal innehav har närvaro i den ryska marknaden.

”Det försämrade risksentimentet påverkade dock efterställda obligationer, utgivna av banker och andra finansiella företag, vilket tyngde utvecklingen i våra fonder. Denna typ av obligationer har hög likviditet vilket är en av förklaringarna till att de ofta rör sig mer än marknaden, i både upp och nedgång”, skriver förvaltarna.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att primärmarknadsaktiviteten gick på lågvarv under månaden. I slutet av månaden avstannande aktiviteten ytterligare på grund av den ökade globala osäkerheten. Omsättningen i andrahandsmarknaden var hög då många investerare reducerade risk genom att avyttra företagsobligationer.

Räntedurationen i fonden uppgick till 0,19, samtidigt uppgick kreditdurationen till 1,18.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Intea, Elekta och Loomis.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige största region med 78,2 procent av exponeringen.

Simplicity Likviditet, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-0,27Fond i år, förändring i procent-0,25

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons