Simplicity Green Impact ökade 7,1 procent i juni – ökade byggstarter i USA bidrog positivt

Publicerad

Fonden Simplicity Green Impact steg 7,1 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson.

Under månaden sjönk inflationen i flera ekonomier, bland annat i USA där den senaste statistiken kom in på 4,0 procent över 12 månader. Fokus uppges istället börjat ha riktats mot faktorer för inflationstrycket vilket var högt både i Europa och USA.

”Som exempel verkar räntehöjningarna inte bita på den amerikanska jobbmarknaden som överraskade med fler nya jobb och vakanser än väntat. Centralbankerna är inte nöjda med utvecklingen och ECB, Riksbanken, med flera, höjde styrräntor och signalerade att fler höjningar är att vänta”, skriver förvaltarna.

Vidare lyfter förvaltaren att Riksbanken har två problem som vill dra styrräntan åt olika håll. Dels har man en fallande svensk krona och dels har man en högt belånad fastighetssektor.

I Kina har den ekonomiska tillväxten bromsat in och aktiviteten i landets tillverkningssektor och tjänstesektor försvagades. Samtidigt sjönk de senaste export- och importsiffrorna.

Fonden gynnades under månaden bland annat av en hög amerikansk efterfrågan för enfamiljshus.

”Byggstarter ökade med hela 22 procent i maj och är nu på högsta nivån på drygt ett år. Fondens innehav TopBuild, Meritage Homes, KB Homes och Installed Building Products steg på temat. Även Jabil, kontraktstillverkare av allt från förpackningar till teknisk utrustning, steg kraftigt efter att bolagets helårsprognos höjts i samband med att kvartalsrapporten för Q3 överträffat förväntningarna.”

Gällande portföljaktiviteten under månaden avyttrade man flertalet underleverantörer till bilindustrin i form av Hella, Valeo och Plastic Omnium. Istället fick det amerikanska mjukvarubolaget Ansys ta plats i portföljen tillsammans med australiensiska Brambles.

Bland de största innehaven i portföljen fanns SMA Solar Technology, Microsoft och First Solar, alla med portföljvikter om 2,2 procent.

Simplicity Green Impact, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent7,1
Fond i år, förändring i procent18,1

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons