Simplicity Företagsobligationer ökade 0,14 procent i juni – positiva besked gällande svenska bopriser

Publicerad

Fonden Simplicity Företagsobligationer A steg 0,14 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,10 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juni blev en händelserik månad, både med fortsatta räntehöjningar från centralbankerna samt med en volatil kreditmarknad som fortsatte gynnas av de höga yieldnivåerna.

FED behöll räntan oförändrad men marknaden räknar med ytterligare höjningar framöver. ECB höjde sin ränta med 0,25 procentenheter samt guidade för ytterligare höjningar i närtid. Både Bank of England och Norges Bank höjde mer än väntat och genomförde höjningar med 50 punkter.

Svenska Riksbanken höjde räntan med 25 punkter samt indikerade ytterligare höjningar framåt.

Vidare pekar förvaltarna på att osäkerheten gällande ekonomins utveckling och hur den kommer att påverka inflationen, centralbankerna och räntenivåer är fortsatt stor.

”I Sverige kunde en liten ljusglimt skymtas då bostadspriserna steg något under maj och SEB:s boprisindikator tog ett rejält skutt uppåt. Statistiken över bostadspriserna skall dock tas med en nypa salt då de få affärer som genomförts sannolikt varit i attraktiva objekt där priskänsligheten är mindre”, skriver förvaltarna.

Kreditmarknaden hade en turbulent månad där höga yielder i portföljerna kombinerades med negativa bidrag från sjunkande kurser i enskilda obligationer.

Under månaden deltog Simplicity i emissioner från Intrum, Arla, Assemblin Group och SSAB.

Räntedurationen i fonden uppgick vid månadsskiftet till 0,92 år. Kreditdurationen uppgick till 2,62 år. Fondens yield låg på 9,72 procent.

De största innehaven i portföljen var Klövern, Nordea och Loomis.

Simplicity Företagsobligationer A, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,14
Fond i år, förändring i procent3,10

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons