Sex kliniker aktiverade i Cereno Scientifics fas 2-studie i PAH

Publicerad

Sex kliniker i USA är aktiverade i forskningsbolaget Cereno Scientifics fas 2-studie i pulmonell arteriell hypertension (PAH), skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget har tidigare rapporterat om att det tagit betydligt längre tid att aktivera kliniker, men nu har en ändring av studieprotokollet trätt i kraft med det primära syftet att bredda inklusionskriterierna och förenkla screeningprocessen.

Hittills har två patienter påbörjat studien och totalt ska 30 patienter rekryteras. Top-line resultat förväntas i mitten av 2023.

Den sällsynta sjukdomen PAH innebär att lungornas blodkärl blir för trånga vilket leder till att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar på sikt skada.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons