Sedana Medical ska presentera post hoc-analys av Sedacondastudien vid symposium

Publicerad

Medicinteknikbolaget Sedana Medical ska presentera en post hoc-analys av Sedacondastudien vid världens största kongress för intensivvård och akutmedicin, ISICEM. Det framgår av ett pressmeddelande.

Postern drar slutsatsen att sedering med isofluran som primärt sederingsmedel vid mekanisk ventilation under de första 30 dagarna efter randomisering, var förknippad med betydligt fler IVA-fria dagar än sedering med propofol, med en skillnad på fyra dagar. Resultaten stöder användningen av isofluran hos patienter med behov av långvarig sedering, skriver bolaget.

”De positiva resultaten av denna post hoc-analys styrker ytterligare den kliniska evidensen för inhalationssedering och bekräftar tidigare retrospektiva studier. Dessa resultat var också en viktig del av den dokumentation på vilken Storbritanniens National Institute for Health and Care Excellence (NICE) baserade sin rekommendation för Sedaconda ACD tidigare i år”, kommenterar vd Johannes Doll.

Kongressen hålls i Bryssel den 22-25 mars.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons