SEB tror att Riksbanken upprepar budskap att en räntesänkning under 1H är möjlig

Publicerad

SEB-ekonomerna räknar med att Riksbanken håller fast vid budskapet att en räntesänkning under första halvåret i år är möjlig om nuvarande trend håller i sig. Det skriver SEB i marknadsbrevet Ögat.

SEB konstaterar att den svenska underliggande inflation, exklusive energi, bromsade som väntat in markant i januari. KPIF-inflationen exklusive energi var i linje med SEB:s egen och
konsensusestimat i januari och 0,1 procentenheter under Riksbankens senaste prognos. Årstakten tog ett stort steg nedåt till 4,4 procent från 5,3 procent i december, men en stor del av detta förklaras av reviderade vikter, som ett resultat av SCB:s årliga översyn av varukorgen.

”Nya vikter i KPI-korgen var en av de främsta drivkrafterna. KPIF exklusive energi låg kvar något under Riksbankens prognos och osäkerheten inför januari-KPI har undanröjts”, skriver SEB.

Marknaden har efter statistiken ytterligare skruvat ned förväntningarna på kommande räntesänkningar.

”Marknaden diskonterar nu ungefär 50 procents sannolikhet (12 punkter) för en sänkning i maj, vilket alltjämt är vår prognos. Marknaden ligger nu också något över vår prognos för styrräntan på 3,00 procent i slutet av året”, skriver SEB.

Riksbankens styrränta ligger för närvarande på 4,00 procent.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons