SEB Sweden Equity Fund ökade 1,6 procent i juni – fortsatt omallokering mot storbolag i marknaden

Publicerad

Fonden SEB Sweden Equity Fund steg 1,6 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,1 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Caroline Forsberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att svenska storbolag överträffade småbolagen under månaden. Trenden att investerare söker sig till storbolagen höll sig således i juni.

”Likt många prognosticerat höjde såväl Riksbanken som den europeiska centralbanken (ECB) styrräntan med 0,25 procentenheter under månaden, medan Norges bank höjde med 0,5 procentenheter”, skriver förvaltaren.

Bland nyheter i Sverige noterar förvaltaren Nibes förvärv av Climate for Life, SEB:s förvärv av AirPlus samt vinstvarningar från Boliden, Getinge och Viaplay. H&M-aktien lyfte på en stark kvartalsrapport.

Fonden fick positiva bidrag från sektorerna IT och finans under månaden. Verkstad och sällanköpsvaror bidrog negativt.

Största positiva bidragen återfanns i portföljbolagen Volvo, Thule, Nordea och Mycronic. Beijer Ref, AstraZeneca, Addlife och Investor påverkade negativt jämfört index.

Fonden gjorde största nettoköpen i SEB, Nordea, Investor och OX2 under månaden. Exponeringen mot AddTech, EQT, Sectra och Hexagon minskade mest.

Vid månadsskiftet var de tre största innehaven Investor, Volvo och Atlas Copco med portföljvikter om 9,8, 7,7 respektive 7,6 procent.

Vid månadsskiftet hade fonden störst sektorexponering mot industri, finans och hälsovård.

SEB Sweden Equity Fund, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent1,6
Index MM, förändring i procent2,1
Fond i år, förändring i procent15,1
Index i år, förändring i procent11,3

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons