SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk minskade 5,4 procent i februari – ökat innehavet i Swedencare

Publicerad

Fonden SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk minskade 5,4 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Jimmy Bengtsson.

Initialt skriver förvaltaren att svenska småbolag hade relativt sett en något starkare månad i förhållande till storbolagen under februari. De sektorer bland svenska småbolag som klarade sig sig bäst var råvaror, energi och konsumtionsvaror. De sektorer med svagast utveckling var kommunikation, sällanköpsvaror och industri.

Främsta bidragsgivare till fondens utveckling var innehaven i i Loomis, Holmen och Invisio. I den negativa vågskålen fanns bland annat Troax, Beijer Ref och Addlife.

Gällande fondens aktivitet gjordes det största aktieköpet i Swedencare och de största försäljningarna i Lifco, Balder och Holmen.

De tre största innehaven vid månadsskiftet var Addtech, Holmen och Beijer Ref med portföljvikter om 5,2, 4,9 respektive 4,6 procent.

Vid utgången månad var fondens sektorfördelning störst mot industri, fastighet samt IT med exponeringar om cirka 30, 19 respektive 17 procent.

SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-5,4Index MM, förändring i procent-6,4Fond i år, förändring i procent-20,2Index i år, förändring i procent-18,5

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons