SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk minskade 0,9 procent i juni – ökat i Securitas, Embracer och Sagax

Publicerad

Fonden SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk minskade 0,9 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,8 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jimmy Bengtsson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att svenska storbolag överträffade småbolagen under månaden.

Sektorerna bland de svenska småbolagen som utvecklades starkast var sällanköpsvaru-, råvaru- och fastighetssektorn. Sämre gick det för kommunikations-, hälsovårds, och dagligvarusektorn.

Största positiva bidragen återfanns i portföljbolagen Addtech, Mycronic och Lagercrantz. Addnode, Beijer Ref och Indutrade påverkade negativt jämfört index.

Fonden gjorde största nettoköpen i Securitas, Embracer och Sagax under månaden. Exponeringen mot Addtech, Lagercrantz och Sectra minskade mest.

Vid månadsskiftet var de tre största innehaven Addtech, Beijer Ref och AAK med portföljvikter om 7,0, 5,4 respektive 4,9 procent.

Vid månadsskiftet hade fonden störst sektorexponering mot industri, informationsteknik och fastighet.

SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,9
Index MM, förändring i procent-0,6
Fond i år, förändring i procent10,8
Index i år, förändring i procent4,5

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons