SEB sänker BNP-prognosen för Kina till 5,4 procent

Publicerad

SEB sänker sin prognos för Kinas BNP-tillväxt under 2023 från 5,9 till 5,4 procent. Ändringen motiveras av att landet tappat ekonomiskt momentum.

”Politbyråmötet i slutet av juli kan bli ett tillfälle för Peking att tillkännage en ny omgång riktade stimulanser, men det kräver att man lättar på påfrestningarna i de lokala myndigheternas finanser”, heter det.

Vidare skriver banken att man, trots svagt inflationstryck, är fortsatt försiktig med överdrivna lättnader.

De stora investmentbankerna på Wall Street har på bred front sänkt sina prognoser för den kinesiska tillväxten efter morgonens svagare BNP-statistik än väntat.

Citi, Morgan Stanley och JP Morgan har samtliga sänkt sina prognoser för tillväxten till 5 procent. Tidigare idag rapporterade Finwire att JP Morgan sänkt sin prognos från 5,5 till 5 procent.

Svagare tillväxt än väntat i Kina

Kinas bruttonationalprodukt, BNP, ökade mindre än väntat i årstakt i andra kvartalet. Tillväxttakten ökade dock jämfört med det första kvartalet.

På årsbasis steg bruttonationalprodukten 6,3 procent (+4,5), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 7,1 procent.

Hittills i år är BNP upp med 5,5 procent, vilket är svagare än väntade 6,1 procent.

Kina är världens näst största ekonomi.

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons