SEB Nordic Future Opportunity Fund minskade 0,06 procent i februari – investerat i ERG och VAT

Publicerad

Fonden SEB Nordic Future Opportunity Fund minskade 0,06 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,39 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,26 procent och är därmed sämre än index som har ökat 6,18 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Robert Vicsai och Caroline Forsberg.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de globala aktiemarknaderna hade en blandad utveckling under månaden.

Köpenhamnsbörsen klättrade mest bland de nordiska indexen om 5,1 procent. Uppgången var något måttligare i Finland och Norge om 1,8 respektive 3,8 procent. Stockholmsbörsen steg 1,2 och var alltså sämst presterande börs i Norden.

De bäst presterande sektorerna var sällanköpsvaror och finans, medan fastigheter och material gick sämst.

Fonden fick de främsta positiva bidragen från sin exponering mot informationsteknologi och fastighetssektorn. I den negativa vågskålen återfanns industri och finans.

Portföljbolagen Beijer Ref, Tobii, Dynavox, Addtech och Mips stod för de största positiva bidragen till fondens relativa avkastning under månaden. Boliden, NKT, OX2 och Garo påverkade mest negativt.

Under månaden gjorde fonden störst nettoköp i ERG, Addtech, Vestas och VAT Group. Skalade av gjorde man främst i Mips, Novo Nordisk, Tomra och Nibe.

Italienska ERG och schweiziska VAT Group var nya innehav i fonden under månaden. Beijer Ref presenterade en nyemission för att finansiera förvärvet av Heritage Distribution i Nordamerika.

Vid månadsskiftet hade fonden störst exponering mot industri-, hälsovård- och materialsektorn med vikter om 39, 22 respektive 10 procent av den totala allokeringen.

SEB Nordic Future Opportunity Fund, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,06
Index MM, förändring i procent2,39
Fond i år, förändring i procent4,26
Index i år, förändring i procent6,18

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons