SEB Global Equal Opportunity minskade 0,79 procent i februari – bred nedgång på globala aktiemarknaden

Publicerad

Fonden SEB Global Equal Opportunity minskade 0,79 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,56 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,74 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,59 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltardoun bestående av Andreas Johansson och Mirella Zetoun.

Inledningsvis skriver förvaltarna att världens breda aktiemarknader såg en generellt negativ utveckling under månaden. Obligationsräntor steg globalt.

”Marknadsklimatet präglades av en fortsatt dragkamp mellan konjunktur, arbetsmarknad, räntehöjningar från centralbanker och bolagsrapporter. Positiv ekonomisk statistik från både USA och euroområdet visade på god aktivitet i ekonomierna och tämligen stark privat konsumtion”, skriver förvaltarna.

Förväntningarna om ett mer uthållig inflationstryck stärktes under månaden när amerikansk arbetsmarknad samt PPI-siffror från USA och Tyskland kom in starkare än väntat.

Kronan stärktes mot euron och var i stort sett oförändrad mot den amerikanska dollarn under månaden.

Fonden fick positiva bidrag från undervikten mot energisektorn medan undervikt mot läkemedelssektorn påverkade negativt.

Exponeringen mot hållbara bolag och kvalitetsbolag gav positiva bidrag till fondens relativa avkastning. Bolag med attraktiv värdering påverkade negativt.

Portföljbolagen Renesas Electronic Corp och Orange bidrog mest positivt till den relativa utvecklingen. Undervikt i Apple och övervikt i Adobe påverkade negativt.

Vid månadsskiftet hade fonden störst exponering mot Nordamerika, Euroområdet samt Storbritannien med vikter om 68, 16 respektive 8 procent.

SEB Global Equal Opportunity C (SEK), %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,79
Index MM, förändring i procent-1,56
Fond i år, förändring i procent4,74
Index i år, förändring i procent4,59

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons