SEB Global Climate Opportunity Fund ökade 4,44 procent i november – breda uppgångar på aktiemarknaden

Publicerad

Fonden SEB Global Climate Opportunity Fund steg 4,44 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,18 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,93 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Andreas Johansson och Mirella Zetoun.

Inledningsvis skriver förvaltarna att världens breda aktiemarknader generellt sett möttes av positiva uppgångar under månaden. Obligationsräntor handlades samtidigt ner.

I Kina bromsades ekonomin ytterligare av en ökande mängd fall av covid-19. Detta trots försök från regeringen att stimulera efterfrågan och fastighetssektorn.

”Centralbankerna fortsatte på den inslagna banan med kraftfulla räntehöjningar. Tecken på viss avmattning i amerikanska inflationssiffror mottogs positivt och något mer balanserade kommentarer, i synnerhet från den amerikanska centralbanken, ingav förhoppningar om långsammare höjningstakt framöver vilket gav stöd åt aktiemarknaderna globalt”, skriver förvaltarna.

Gällande fondens utveckling under månaden bidrog övervikten inom råvarusektorn mest positivt till den relativa utvecklingen. Samtidigt bidrog undervikten mot finanssektorn negativt.

På bolagsnivå bidrog undervikten mot Apple positivt medan övervikten i Topbuild missgynnade utvecklingen. Kronan stärktes under perioden mot dollarn men var i stort sett oförändrad mot euron.

SEB Global Climate Opportunity Fund, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent4,44
Index MM, förändring i procent3,51
Fond i år, förändring i procent-5,18
Index i år, förändring i procent-1,93

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons