SEB Global Aktiefond minskade 2,2 procent i februari – ökad osäkerhet på aktiemarknaden

Publicerad

Fonden SEB Global Aktiefond A minskade 2,2 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,8 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Andreas Johansson.

Initialt skriver förvaltaren att aktiemarknaden hade en negativ utveckling med undantag för några länder, samt att obligationsräntor steg marginellt. Till följd av den höjda säkerhetspolitiska risken ökade även volatiliteten på aktie- och räntemarknaderna. Världen har vidtagit hårda sanktioner mot Ryssland efter invasionen av Ukraina för att begränsa den ryska ekonomin.

”Ökad osäkerhet i världen med fallande börser, stigande priser på råvaror och olja har gjort att marknaden prisat bort en del av de förväntade räntehöjningarna från centralbankerna generellt och i synnerhet från den amerikanska centralbanken”, skriver förvaltaren.

Gällande fondens utveckling var det främst exponeringen mot sentiment och kvalitet som påverkade fonden negativt medan exponeringen mot bolag med attraktiv värdering och tillväxtbolag bidrog positivt.

På sektornivå påverkades fonden negativt av sin undervikt mot energisektorn.

På bolagsnivå gynnades fonden av sin undervikt i Meta Platforms samt sin övervikt i West Fraser Timber. Fondens relativa avkastning missgynnades av sin övervikt i Societe General och Deutsche Post. Den svenska kronan försvagades både mot euron och den amerikanska dollarn under månaden.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Microsoft, Apple och Alphabet med portföljvikter om 4,9, 4,8 respektive 3,9 procent.

Fonden sektorallokering var störst mot informationsteknik, hälsovård och finans.

USA var den region med störst geografisk exponering med 65 procent.

SEB Global Aktiefond A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-2,2Index MM, förändring i procent-1,4Fond i år, förändring i procent-4,5Index i år, förändring i procent-3,8

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons