SEB Asset Selection ökade 4,84 procent i februari – fortsatt kort amerikanska aktiemarknaden

Publicerad

Fonden SEB Asset Selection C SEK – Lux steg 4,84 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,58 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Otto Francke och Mikael Nilsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att världens breda aktiemarknader såg en generellt negativ utveckling under månaden. Obligationsräntor steg globalt.

”Marknadsklimatet präglades av en fortsatt dragkamp mellan konjunktur, arbetsmarknad, räntehöjningar från centralbanker och bolagsrapporter. Positiv ekonomisk statistik från både USA och euroområdet visade på god aktivitet i ekonomierna och tämligen stark privat konsumtion”, skriver förvaltarna.

Förväntningarna om ett mer uthållig inflationstryck stärktes under månaden när amerikansk arbetsmarknad samt PPI-siffror från USA och Tyskland kom in starkare än väntat.

Amerikanska dollarn stärktes mot flertalet andra valutor under månaden.

Fonden utvecklades väl, främst kopplat till en generell ränteuppgång och en stark amerikansk dollar.

Gällande räntor fick fonden främsta bidrag till utvecklingen från en kort position i den amerikanska 10-åriga statsobligationen, även motsvarande position mot Tyskland avkastade väl.

”Under månaden var vi fortsatt netto långa USD, men var långa EUR mot USD, vilket var kostsamt men det uppvägdes mer än väl av korta positioner i främst CAD och JPY mot USD”, skriver förvaltarna.

Fonden bibehöll en nettolång aktieexponering, men är fortsatt kort den amerikanska aktiemarknaden. Fonden hade vid månadsskiftet något högre risk, mätt både som VaR och volatilitet, delvis kopplat till enbart korta positioner i ränta och valutor.

SEB Asset Selection C SEK – Lux, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent4,84
Fond i år, förändring i procent1,58

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons